اپ رستوران آسیایی توکیودسترسی آسان‌تر

رستوران آسیایی توکیو

رستوران آسیایی توکیو
جستجوی محصولات ...

نودل

نودل ژاپنی سبزیجات
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی سبزیجات
فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم
نودل ژاپنی مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی مرغ
150 گرم مرغ، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای
نودل ژاپنی بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۸۶,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی بیف
140 گرم بیف، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای
نودل ژاپنی میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی میگو
140 گرم میگو، هویج، کرفس، فلفل دلمه ای
پدتای نودل سبزیجات
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
پدتای نودل سبزیجات
فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، بیبی کورن، قارچ، بروکلی، گل کلم
پدتای نودل مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰ تومان
پدتای نودل مرغ
150 گرم مرغ، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس
پدتای نودل بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۸۶,۰۰۰ تومان
پدتای نودل بیف
140 گرم بیف، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس
پدتای نودل میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۹۵,۰۰۰ تومان
پدتای نودل میگو
140 گرم میگو، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس
چاپسویی سبزیجات
به سبد خرید افزوده شد!
۵۹,۰۰۰ تومان
چاپسویی سبزیجات
فلفل دلمه ای، کلم سفید، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم، کدو
چاپسویی مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۰۰۰ تومان
چاپسویی مرغ
150 گرم مرغ، فلفل دلمه ای، کلم سفید، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم، کدو
چاپسویی بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰ تومان
چاپسویی بیف
140 گرم بیف، فلفل دلمه ای، کلم سفید، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم، کدو
چاپسویی میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۸۹,۰۰۰ تومان
چاپسویی میگو
140 گرم میگو، فلفل دلمه ای، کلم سفید، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم، کدو
چیلی نودل ژاپنی سبزیجات
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
چیلی نودل ژاپنی سبزیجات
فلفل دلمه ای، بیبی کورن، هویج، کرفس، قارچ، بروکلی، گل کلم، چیلی
چیلی نودل ژاپنی مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
چیلی نودل ژاپنی مرغ
150 گرم مرغ، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، چیلی
چیلی نودل ژاپنی بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰ تومان
چیلی نودل ژاپنی بیف
140 گرم بیف، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، چیلی
چیلی نودل ژاپنی میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
چیلی نودل ژاپنی میگو
140 گرم میگو، فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، چیلی
کاری نودل سبزیجات ژاپنی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۷,۰۰۰ تومان
کاری نودل سبزیجات ژاپنی
فلفل دلمه ای، هویج، کرفس، بیبی کرن، قارچ، بروکلی، گل کلم
کاری نودل ژاپنی مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰ تومان
کاری نودل ژاپنی مرغ
150 گرم مرغ، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، بادمجان
کاری نودل ژاپنی بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۸۸,۰۰۰ تومان
کاری نودل ژاپنی بیف
140 گرم بیف، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، بادمجان
کاری نودل ژاپنی میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
کاری نودل ژاپنی میگو
140 گرم میگو، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، بادمجان
نودل ژاپنی سبزیجات با فلفل سیاه
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی سبزیجات با فلفل سیاه
فلفل دلمه ای، بیبی کرن، هویج، کرفس، قارچ، بروکلی، گل کلم، فلفل سیاه
نودل ژاپنی مرغ با فلفل سیاه
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی مرغ با فلفل سیاه
150 گرم مرغ، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، فلفل سیاه
نودل ژاپنی بیف با فلفل سیاه
به سبد خرید افزوده شد!
۸۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی بیف با فلفل سیاه
140 گرم بیف، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، فلفل سیاه
نودل ژاپنی میگو با فلفل سیاه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
نودل ژاپنی میگو با فلفل سیاه
140 گرم میگو، فلفل دلمه ای، کرفس، هویج، فلفل سیاه
کریسپی نودل سبزیجات
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۰۰۰ تومان
کریسپی نودل سبزیجات
کریسپی نودل مرغ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
کریسپی نودل مرغ
کریسپی نودل بیف
به سبد خرید افزوده شد!
۸۹,۰۰۰ تومان
کریسپی نودل بیف
کریسپی نودل میگو
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
کریسپی نودل میگو
شماره تماس پشتیبانی
رستوران آسیایی توکیو
رستوران آسیایی توکیو
رستوران آسیایی توکیو
من توکیو رو انتخاب می کنم ،تو کیو؟!
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارایه خدمت
ش
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
ی
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
د
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
س
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
چ
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
پ
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
ج
۱۱:۳۰ - ۲۳:۰۰
سعادت آباد، بلوار فرحزادی، خیابان طاهر خانی، خیابان باران، پلاک 8، رستوران آسیایی توکیو
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به رستوران آسیایی توکیو می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین